การสกัดโลหะมีค่าจากสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณัฐคุณ ขุนภักดี, "Separation of concentrated platinum(IV) and rhodium(III) in acidic chloride solution via liquid-liquid extraction using tri-octylamine", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 243-247
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exณหทัย ใจกล้า (นิสิต), inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Pt And Rh Recovery From Waste: Catalytic Converters", The 22nd International Conference on Solid Waste Technology and Management , 18 - 21 มีนาคม 2007, ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา