การหาสภาวะที่ดีที่สุด และการจำลองโรงจักรด้วยเซลเชื้อเพลิงออกไซด์แข็งและวัฎจักรหมุนเวียน