การวิเคราะห์พาทูลินและโอคราทอกซินเอในเครื่องดื่มน้ำผลไม้และไวน์