การศึกษาการอัดแน่นของดินจากแรงฉุดลาก

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exWatcharachan Sukcharoenvipharat, "Soil Compaction in Sugarcane Fields Induced by Mechanization", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2011, หน้า 418-422
2010 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Machine-Induced Soil Compaction on Growth and Yield of Sugarcane", American Journal of Agricultural and Biological Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 269-273