การศึกษาเชิงเลขของการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังโดยการคำนวนแบบขนาน

Publish Year International Journal 1
2012 exKiran Bhaganagar, inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Turbulent time-events in channel with rough walls", Theoretical and Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 583-589
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, exSirod Sirisup, "A Study of Bypass Transition in a Zero-Pressure Gradient Boundary LayerSubjected to Free stream Turbulence", The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2011), 19 - 21 ตุลาคม 2011, กระบี่ ประเทศไทย
2010 inดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช, รองศาสตราจารย์, "Kinematics and Dynamics of Coherent Structureswithin a Turbulent Spot in Plane Channel Flow", 14th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE14) , 23 - 26 มีนาคม 2010, เชียงราย ประเทศไทย