การแพร่กระจาย และการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exThuyviang, K, "Dispersion and Ecological Risk Assessment of Di (2-Ethylhexyl) Phthalate (DEHP) in the Surface Waters of Thailand", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, ปีที่ 84, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 503-506
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Monitoring and Risk assessment of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)in the surface waters of Thailand", The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 6 มกราคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย