การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม

Publish Year International Conference 2
2009 exPrachakon Kaewkhiaw, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Cavitation on a Marine Propeller using CFD", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exPatipat Puttong, exPramote Dechaumphai, exEkachai Juntasaro, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Effects from Blood Flow on Heat Transfer During Cancer Treatment using Hyperthermia Method", 13th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 13), 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย