กลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม

Publish Year National Journal 1
2007 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exMelanie Morin, exAlexis Walas, "Development of microstructures of Ba-mica glass ceramics", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 77-81