การพัฒนาการผลิตเยื่อฟอกขาวจากปอในเชิงอุตสาหกรรมขนาดหย่อม

Publish Year International Conference 2
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exPensri Atiwannapat, "Appropriate Pulping from Roselle for Replacement of Imported Long Fibre", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exPensri Atiwannapat, "Roselle pulping and bleaching for the SME industry", FORTROP II International Conference "Tropical Forestry Change in a Changing World", 17 - 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, exSomboon Permpanya, "การผลิตเยื่อกระดาษจากปอแก้ว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย