การประกันคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาของเห็ดหอมสด

Publish Year International Conference 1
2008 inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Quality and Shelf-Life of Wangnumkeaw Shiitake (Lentinula Edodes)", The 14th World Congress of Food Sceience and Technology, 18 - 24 ตุลาคม 2008, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน