สมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some properties of raw banana flour and starch from Thai banana cultivars.", Proceedings Starch Update 2005: The 3rd Conference on Starch Technology, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand., 4 - 5 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย