การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา