ผลของแบคทีเรียกรดแล็กติกต่อการสร้างสารระเหยให้กลิ่นในการหมักขนมจีนแป้งหมัก

Publish Year International Journal 1
2010 exKeatkrai, J, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile profile of khanom jeen, Thai fermented rice noodles, and the changes during the fermentation process", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 46-51