การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการบรรทุกสินค้าขากลับในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2011 exSanjaiya, M., exBuddhakulsomsiri, J., inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A stochastic savings algorithm for vehicle routing problem with a centralized distribution center and delivery time window", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 110-116, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 3972-3981
Publish Year International Conference 1
2008 exPradyaporn Tong-On, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "A NEW MATHEMATICAL MODEL FOR MINIMIZING DEADHEADING DISTANCE", The 4th International Congress on Logistics and Supply Chain Management Systems, 26 - 28 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย