การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม

Publish Year International Journal 1
2009 exPrattana Phuekvilai, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Development of Microsatellite Markers for Vanda Orchid ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 497-206