การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยะพงษ์ รอดรัตน์, "การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย