การพัฒนาการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana ระดับกึ่งอุตสาหกรรม