ผลของน้ำต่อมาตรฐานน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

Publish Year International Journal 1
2013 exนายอนรรฑ พรรคเจริญ, exรุจิรา ทิศารัมย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Factors Affecting Uneven Fruit Ripening in 'Mon-Thong' Durian", Acto Horticulturae, ปีที่ 975, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 329-333