การพัฒนาตำรับยาสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทดแทนสารปฏิชีวนะในไก่กระทง