องค์ประกอบของสารสกัดจากไพลที่มีฤทธิ์ต่อต้านราสาเหตุโรคพืชและศักยภาพในการเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากรา