การคัดเลือกสายพันธุ์สบู่ดำทนแล้งและกลไกการตอบสนองต่อความเครียดจากความแล้ง