การทดสอบพันธุ์และการเขตกรรมสบู่ดำที่วิทยาเขตลพบุรี