การทดสอบพันธุ์และการเขตกรรมสบู่ดำที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร