ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต

Publish Year National Conference 1
2011 inนายโรจน์รวี ภิรมย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การเกิดเทตร้าพลอยด์โดยใช้คอลชิซินกับสบู่ดำ", "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7"ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3:งานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน ", 28 - 30 กรกฎาคม 2011, พิษณุโลก ประเทศไทย