การจัดการระบบการปลูกสบู่ดำและการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่ต่าง ๆ