การประยุกต์ใช้สารสกัดจากกระชายในฟิล์มบริโภคได้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภค