การประยุกต์ใช้สารสกัดจากกระชายในฟิล์มบริโภคได้เพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารพร้อมบริโภค

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปทุม อรุณวัชรินทร์, "Antimicrobial Activity of Zein Film Containging Herb Extracts against Food Microorganims", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, เซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน