การพัฒนาขบวนการสกัดและควบคุมคุณภาพของน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุวคนธบำบัด