การรวบรวม คัดเลือกและขยายพันธุ์เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย