เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exชมนาถ เกิดคง, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "Molecular Bacterial Diversity in Mangrove Soil from Khoa Lampi-Hat Tai Mueang National Park, Phangnga Province ", The International Conference on Life Sciences 2008 ”Well Being for the Human Race” (BioAsia 2008, Thailand) , 25 - 27 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย