การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดหยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม