การควบคุมโรคแคงเกอร์ของพืชสกุลส้มโดยใช้สารสกัดขยาบจากผลสมอไทย สมอพิเภก และเปลือกผลทับทิม