การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนทรกโนสมะม่วง