การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทย