การโคลนและการศึกษาคุณลักษณะของยีน Ethylene Receptor ในกล้วยไม้สกลุหวาย

Publish Year International Journal 1
2008 exA. Suwanagul, exA. Tanjitmantham, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of Ethylene Receptor Gene from Dendrobium Sonia "BOM 17"", Acta Horticulturae, ปีที่ 2008, เมษายน 2008, หน้า 87-95
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exAnawat Suwanagul , exAncharee Tanjitmantham, "Cloning and Characterization of Ethylene Receptor Gene from Dendrobium Sonia ‘No.17’", Proc. IW on Ornam. Plants Acta Hort., 12 ธันวาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย