แผนควบคุมการระบาด และป้องกันการเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อ Leptospira ในโค