การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, "The Characteristics of Dried Bamboo Shoot with and without Ya-nang (Tiliacora triandra ) Leaves", The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience, 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, โรวแรมเดอะอิมเพรส เชียงใหม่ ประเทศไทย