การศึกษาการแสดงออกของยีน alcohol dehydrogenase และการตอบสนองต่อเอทานอลและกรดอะซิติกความเข้มข้นสูงในแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อน

Publish Year International Journal 1
2011 exMasud, U., exMatsushita, K., inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning and characterization of two inducible NAD+-adh genes encoding NAD+-dependent alcohol dehydrogenases from Acetobacter pasteurianus SKU1108", Journal of Bioscience and Bioengineering , ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2011, หน้า 422-431