การวิเคราะห์ทางพฤกษเคมีและการสอบวิเคราะห์โดยชีววิธีเพื่อหาสารกำจัดวัชพืชที่มาจากพืชวงศ์ทานตะวัน (Asteraceaea)

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีของต้นกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๔, 20 - 21 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย