ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2005 inดร.ภาณี ทองพำนัก, "ธนาคารพันธุกรรมพืช 50 ปี แห่งการวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ทรัพยากรไทย:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, 20 - 22 ตุลาคม 2005, สีคิ้ว นครราชสีมา ประเทศไทย