การพัฒนาโมเดลการออกแบบโรงงานขยายขนาดเพื่อผลิตน้ำมันปิโตรเลียม