การพัฒนาโมเดลการออกแบบโรงงานขยายขนาดเพื่อผลิตน้ำมันปิโตรเลียม

Publish Year National Journal 1
2005 exS. Promsarn, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "The dispersion model for fluid catalytic cracking of heavy hydrocarbon in circulating fluidized bed downer reactor", JOURNAL OF RESEARCH IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2005, หน้า 145-160