การประยุกต์วนวัฒนวิธีเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างป่าและสาธิตระบบวนเกษตรในสถานีวิจัย