การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Publish Year International Conference 1
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Insect reistance in orchids", FNCA 2006 Mutation Breeding Workshop, 11 - 15 กันยายน 2006, Takasaki City ญี่ปุ่น