ความหลากชนิดและการกระจายของผึ้งป่า (Apoidea) บริเวณพื้นที่แหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exKazuo Ogata, exIkuo Miyajima, exPrasit Pianhanuruk, "The effect of microclimate factors to floral traits on flowering season in teak (Tectona grandis) seed plantations, Thailand.", Advances in Bioresearch , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 137-143
2009 exTangmitcharoen, Suwan, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, exOwens, John N., exBhodthipuks, Jutitep, "Fruit set as affected by pollinators of teak (Tectona grandis L. f.) at two tree spacings in a seed orchard", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 255-259
2009 exTadauchi Osamu, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "Bees of natural forests, teak plantations and agricultural fields in Thailand.", ESAKIA, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 7-13
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "Effects of some environmental factors to species of major insect pollinators in flowering season of teak (Tectona grandis L.f.).", The Thailand Natural History Museum Journal , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 1-12
2004 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, "การสืบต่อพันธุ์และการติดผลของสักโดยแมลงผสมเกสรที่สำคัญในสวนผลิตเมล็ดพันธุ์", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 23, ธันวาคม 2004, หน้า 1-9