การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์บางชนิดในอ้อยที่มีคุณสมบัติทนแล้ง