การเพิ่มมูลค่าของข้าวไรซ์เบอรี่โดยการสกัดสารกลุ่มแอนโทไซยานินและเตรียมให้อยู่ในรูปของไมโครแคปซูลเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์