ผลของสารดักจับสารพิษจากเชื้อราต่อสมรรถภาพการผลิต สุขภาพตับ การอักเสบ และการเกิดออกซิเดชั่น ของไก่เนื้อที่ได้รับอาหารปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและเกิดสภาวะเครียด