การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมกุ๊ยช่ายและครองแครงทอดกรอบ สู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ