การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลอดช่องไทยสูตรดั้งเดิมและสูตรเสริมคุณค่าใยอาหารและพรีไบโอติกในภาชนะบรรจุปิดสนิทพร้อมบริโภค