การศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์หอยฝาเดียวในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์