การทดลองและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสมรรถนะเชิงความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งตัวสร้างการไหลหมุนวน

Publish Year International Journal 1
2022 exProf. Dr. Pongjet Promvonge, exAsst. Prof. Dr.Pitak Promthaisong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat transfer augmentation in solar heat exchanger duct with louver-punched V-baffles", Solar Energy, ปีที่ 248, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 103-120